De geboorte van Nova


In 1983...

... daar is het allemaal begonnen.  Dus we zijn nu vele jaren verder in het Nova landschap.  In 1983 hadden Raf Segers en Reinhilde Claes het idee om een turnvereniging op te starten.  op zoek naar een locatie kwamen ze uit in Oud-Turnhout, eigenlijk in Oosthoven. 


Al snel werd de zaal in Oosthoven te klein en moest er uitgekeken worden naar andere mogelijkheden. Turnhout, een toplocatie in de schoolstraat, een kans die ze niet konden afwijzen.  Ondertussen werden op diverse plaatsen in Turnhout afdelingen van Nova opgestart met een groot ledenaantal tot gevolg.


Nova groeide niet alleen in aantal leden maar er werden verschillende namen op wedstrijdniveau gehuldigd.  Lieve Van den Brande haalde zelfs titels in het Belgisch kampioenschap.


In de laatste jaren daalde het ledenaantal door concurrentie in de regio en door een sterk slinkende leidingsploeg. Echter houden wij het hoofd boven water en zowel het bestuur als de leidingsploeg werken hard aan de Nova voor morgen.  Elk jaar motiveren we onze leiding om op cursus te gaan, bijscholing te volgen om bij te leren en zo door te geven naar onze leden.  In de nabije toekomst zal er ook een vrijwilligerswerking opgestart worden om zo de organisatie van diverse activiteiten verder te ontwikkelen.


Tot op heden zijn wij een gezellige club met een hart voor sport.  Wij delen graag onze kennis met jongeren die zich in de turnzaal thuisvoelen.


Er kunnen er altijd bij. Voel je welkom om ook eens te komen kijken.